Адреси студійАдреса та час роботи

Політика конфіденційності

Ці правила обробки персональних даних розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» от 01.06.2010 г. №2297-VI і діють щодо всієї інформації, яку Ви надаєте Imperia Laser у зв'язку з використанням сайту в мережі Інтернет за адресою https://imperia-laser.com.ua (далі – «Сайт»), його сервісів, програм і продуктів. Використання сервісів Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цими правилами обробки персональних даних і зазначеними в них умовами обробки його персональної інформації. У разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання сервісів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У рамках цих правил під персональними даними Користувача маються на увазі:

1.1.1. Персональні дані, які Користувач надає про себе самостійно під час заповнення та надсилання форм заявок, підписки на оновлення або в процесі використання Сервісів. Обов'язкова для надання Сервісів інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.1.2. У процесі використання Сайту Користувачем, за допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення, зокрема IP-адреси, технічних характеристик устаткування, даних файлів cookie, інформації про браузер Користувача або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів, дати та часу доступу до сервісів, адреси запитуваних сторінок та іншої подібної інформації, автоматично передаються сервісам Сайту.

1.1.3. Використовуючи Сайт, Ви передаєте свої персональні дані та даєте згоду на використання Вашої персональної інформації тільки сервісам Сайту Imperia Laser. Imperia Laser не несе жодної відповідальності за дії сторонніх ресурсів, на які Ви могли перейти за посиланнями, розміщеними на Сайті. У разі переходу на сторонні ресурси Ваші персональні дані будуть оброблені з урахуванням їхньої відповідної політики конфіденційності.

1.1.4. Збирання та зберігання персональних даних Користувачів, які необхідні для надання сервісів або виконання угод і договорів з Користувачем передбачені законодавством України, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональних даних протягом визначеного законом строку.

2. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Персональні дані Користувача, Сайт обробляє в таких цілях:

2.1.1. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

2.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, надсилання повідомлень, надання послуг, оброблення запитів і заявок від Користувача.

2.1.3. Підтвердження достовірності персональних даних, наданих Користувачем.

2.1.4. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача, зокрема sms та email-повідомлення.

3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЇЇ ПЕРЕДАЧІ ТРЕТІМ ОСОБАМ

3.1. Сайт зберігає персональні дані Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.

3.2. Зберігається повна конфіденційність щодо персональних даних Користувача, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.3. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

3.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії.

3.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або для виконання певної угоди чи договору з Користувачем.

3.3.3. Передача персональних даних Користувача передбачена українським законодавством у рамках встановленої законодавством процедури.

3.4. Обробка та зберігання персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку будь-яким законним способом.

3.5. Керівництво Сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних, якщо останнє трапляється.

3.6. Керівництво Сайту вживає необхідних технічних та організаційних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу третіх осіб, зміни, блокування, знищення, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіми особами.

3.7. Керівництво Сайту здійснює всі необхідні заходи щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Користувач зобов'язаний:

4.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

4.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни цієї інформації.

4.2. Керівництво Сайту зобов'язане:

4.2.1. Використовувати отримані дані виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.

4.2.2. Забезпечити зберігання персональних даних у таємниці, не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами передавання персональних даних Користувача, без попереднього письмового дозволу Користувача та за винятком випадків, передбачених цією Політикою конфіденційності.

4.2.3. Вживати заходів обережності та здійснювати захист конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

4.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача чи його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі втрати або розголошення персональних даних Користувача, Керівництво Сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

5.1.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

5.1.2. Була отримана третьою стороною до моменту її отримання Imperia Laser.

5.1.3. Була розголошена за згодою Користувача.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У разі виникнення суперечок між Користувачем Сайту та Керівництвом Сайту Imperia Laser, сторони в обов'язковому порядку звертаються одна до одної з письмовою пропозицією про врегулювання спору в досудовому порядку.

6.2. Одержувач письмової пропозиції протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання звернення письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду спору.

6.3. У разі розбіжності в угоді між сторонами, спір буде передано на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Керівництво Сайту має право вносити зміни та нові правила до цієї Політики конфіденційності без погодження Користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

7.3. Чинна Політика конфіденційності опублікована на сторінці за адресою: https://imperia-laser.com.ua/privacy-policy

Ознайомившись із вищезазначеною інформацією, я при здоровому глузді та твердій пам'яті, діючи добровільно та усвідомлюючи значення своїх дій, даю свою згоду на обробку персональних даних Imperia Laser.